Przejdź do treści

Wikiszkoła

Polska Akademia Nauk

Polska Akademia Nauk i Wikimedia Polska w 2023 r. rozpoczynają I etap współpracy, którą łączy ciekawość świata, chęć otwierania się na nowe kompetencje, idea wolnego dostępu do wiedzy i wspólnego budowania jej zasobów. Po wzajemnych konsultacjach, a następnie po szkoleniu w lutym 2023 dla przedstawicieli/lek różnych jednostek PAN, wewnętrzna wiki-rezydentka PAN rozpoczyna prace nad porządkowaniem, uzupełnianiem i tworzeniem biogramów naukowców_czyń związanych z PAN. Część uczestników_czek szkolenia również kontynuuje edytowanie!

Przeglądajcie efekty działań nowych edytujących osób-pracowników i pracowniczek PAN!