Przejdź do treści

Wikiszkoła

EtnoWiki

Inicjatywa EtnoWiki koncentruje się na zadaniach związanych z tworzeniem, korygowaniem, uzupełnianiem i tłumaczeniem na język polski haseł związanych z antropologią kulturową, etnologią i etnografią.

Brakujące artykuły z zakresu tożsamości regionalnej, tradycji, kultury i dziedzictwa światowego tworzą i rozbudowują w Wikipedii osoby:
 
– wykładające i studiujące na różnych  kierunkach i wydziałach, takich jak: Etnologia i Antropologia Kulturowa, Etnomuzykologia, Orientalistyka, Wschodoznawstwo i in.
– uczące się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
– osoby zaangażowane w rozwój swojego regionu
– edytujący Wikipedię i jej projekty 
 
Dzięki zaangażowaniu wielu osób hasła są także ilustrowane nowymi plikami multimedialnymi umieszczanymi w zasobach Wikimedia Commons, pozyskiwanymi zarówno z archiwów, baz zdigitalizowanych fotografii, jak i w wyniku działań w terenie.

Posłuchaj także podkastów nagranych w Centrum Edukacji Medialnej przy Polskim Radiu Kielce:

Nasze projekty: