Przejdź do treści

Wikiszkoła

WIKIMEDIA POLSKA

Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie Wikimedia Polska skupia osoby działające na rzecz wolnej wiedzy i otwartej kultury. Wspieramy rozwój polskojęzycznej Wikipedii i jej projektów siostrzanych oraz integrujemy społeczność wikipedystów. Dbamy o digitalizację polskich dóbr kultury i rozwój kompetencji cyfrowych dzieci, młodzieży i dorosłych.

Celem wszystkich naszych projektów jest publiczne prezentowanie i powszechne udostępnianie wiedzy i osiągnięć kultury jak najszerszej rzeszy odbiorców.

Cele te są zbieżne z misją uniwersytetów i szkół oraz muzeów, bibliotek czy archiwów. Istnieje wiele modeli współpracy instytucji edukacyjnych z serwisami Wikimedia.

 

Klara Sielicka-Baryłka

Menadżerka ds. Otwartej Edukacji, Wikimedia Polska

fot. Autorstwa Olzariver – Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=108667840