Strona główna » Wiki Uniwersytet

Wiki Uniwersytet

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

W 2020 roku rozpoczęła się współpraca Wikimedia Polska z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poznańscy naukowcy dołączyli do grona Wikipedystów
i Wikipedystek! Zaangażowali się w edytowanie w Wikipedii haseł przedmiotowych
i biograficznych oraz w tworzenie Wikisłownika. Cel projektu jest zarówno dydaktyczny, jak
i badawczy. Naukowcy w proces tworzenia Wikipedii włączają swoich studentów i studentki, by w zespołach pracowali nad rozwojem największego źródła internetowej wiedzy. Do współpracy zaproszone są także koła naukowe. Wikimedia Polska zapewnia wsparcie szkoleniowe i merytoryczne dla nowicjuszy i podejmie działania na rzecz uzupełniania zasobów Wikimedia Commons o materiały pozostające w posiadaniu uniwersytetu.

W ramach projektu odbyły sie m.in.:

  • Wykład ekspercki „Biblioteka – świat w jednym miejscu
  • Szkolenia z edytowania Wikipedii
  • Szkolenia z tekstu alternatywnego

Praktykanci z Uniwersytetu Łódzkiego

W ramach współpracy z Wikimedia Polska do grona osób zaangażowanych w tworzenie Wikiźródeł i Wikipedii dołączyli praktykanci z Uniwersytetu Łódzkiego, którzy pomagali w
pozyskaniu dokumentów do digitalizacji i wykonywali zadania translatologiczne. Praktykanci zostali przeszkoleni z zakresu działania i zasad Wikipedii oraz zaangażowali się w codzienne pracy zespołu stowarzyszenial