Strona główna » Wikiteka

Wikiteka

Zapraszamy Was do wspólnego tworzenia nowych przestrzeni edukacyjnych, do wspólnego poszukiwania nowego paradygmatu dla biblioteki szkolnej jako miejsca wyrównywania szans edukacyjnych, tworzenia otwartych zasobów edukacyjnych, miejsca inicjowania projektów społecznych. 

Szkolne biblioteki to miejsce spotkań, źródło wiedzy i zabawy, a przede wszystkim niezwykła przestrzeń kreatywnych poszukiwań! Chcemy rozwijać te niesamowite instytucje. Pragniemy odpowiedzieć na pytanie jak biblioteki powinny się rozwijać, w co inwestować, z jakimi wyzwaniami będą się mierzyć osoby, które nimi kierują na codzień? I jak to wszystko połączyć z Wikipedią!

Nasz projekt rozpoczęliśmy od badani potrzeb bibliotekarzy i bibliotek szkolnych. W maju 2022 zapytaliśmy, jak postrzegają swoje miejsce pracy, co identyfikują jako kluczowe wyzwania na przyszłość, jak można wzmocnić dotychczasowe projekty? Na podstawie tych odpowiedzi chcemy zaproponować działania dostosowane szczegółowo do potrzeb tej grupy.

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Z początkiem czerwca rozpoczynamy rekrutację do projektu Wikiteka, pierwszej pilotażowej edycji! 

 • udział w spotkaniu stacjonarnym w Katowicach 17-19 sierpnia 2022 r. gdzie wspólnie z innymi bibliotekarkami i bibliotekarzami z całej Polski, trenerami, edukatorami, będziesz odkrywać swoje mocne strony i pomysły na bibliotekę
 • udział w kursie online  (ze wsparciem moderatora) październik – grudzień 2022 r.
 • realizacja wraz z uczniami zaplanowanego działania – 2-gi semestr roku szkolnego 2022/20223 r.
 • udział w stacjonarnym spotkaniu podsumowującym w 2023 r.
 • Jak budować kulturę współpracy w swojej organizacji.
 • Jak przeprowadzić projekt społeczny.
 • Jak wykorzystać Wikipedię w szkole.
 • Jak włączyć się z uczniami w tworzenie wolnej wiedzy.
 • Jak wykorzystywać TIK w działaniach biblioteki.
 • Jak stosować nowoczesne metody edukacyjne w szkole.
 • Jak zostać cyfrowym liderem w szkolnej społeczności.
 • Jak pobudzać uczniów do krytycznego myślenia.
 • pracujesz w bibliotece szkolnej, chcesz i możesz mieć wpływ na zmiany w tej przestrzeni,
 • dyrekcja szkoły wyraziła zgodę na Twój udział w projekcie,
 • jesteś otwarta/otwarty na podnoszenie swoich kwalifikacji,
 • interesuje Cię inicjowanie zmian w swoim środowisku,  
 • posiadasz podstawowe kompetencje cyfrowe i chcesz je rozwijać,
 • możesz wziąć udział w spotkaniu stacjonarnym w Katowicach w terminie 17-19 sierpnia 2022 r.

Projekt zakłada podnoszenie kompetencji cyfrowych oraz metodycznych nauczycielek bibliotekarek oraz nauczycieli bibliotekarzy pracujących w szkołach lub placówkach oświatowych. W pilotażowej edycji zaprosimy około 10 osób na spotkania stacjonarne. Pozostałe chętne osoby zaprosimy do wspólnych działań w formule online. 

Rekrutacja trwa od 30 maja – 12 czerwca. Do 19 czerwca zostaną ogłoszone wyniki rekrutacji. 

CZYTELNIA WIKITEKI

Zapraszamy serdecznie do lektury wspaniałych i inspirujących lektur!

Wkrótce pojawią się TUTAJ materiały.