Przejdź do treści

Wikiszkoła

Rozwijamy projekt „Żywa tradycja w Wikipedii”!

Wspólnie z Narodowym Instytutem Dziedzictwa działamy i rozwijamy projekt „Żywa tradycja w Wikipedii” .Celem projektu jest zwiększenie widoczności niematerialnego dziedzictwa kulturowego na stronach polskich i zagranicznych Wikimediów oraz stworzenie możliwości oddolnej dokumentacji i inwentaryzacji dziedzictwa przez społeczności, grupy i osoby indywidualne będące jego depozytariuszami (nosicielami) zgodnie z ideą Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego (NDK).